späť

Ako zistiť IBAN pre platby do zahraničia

Čo je to IBAN kód

Pri posielaní peňazí do európskych krajín by ste mali používať medzinárodné číslo účtu. Uľahčí identifikáciu a zautomatizuje a zrýchli spracovanie platby.

 


 

Prečo vyzerá IBAN tak, ako vyzerá?

Štruktúra IBAN kódu je kombináciou ISO kódu krajiny, kódu banky a čísla účtu klienta:

 

Príklad

 SK23 1100 0000 0087 4263 7541
 SK  2 znaky pre kód krajiny
 23  2 kontrolné znaky
 1100  4 znaky pre kód banky
 0000 0087 4263 7541  16 znakov pre predčíslie účtu a číslo účtu klienta
 IBAN pre SR má 24 znakov

Tip
Prejdite si zoznam krajín, ktoré používajú IBAN kód nájdete tu.

Nezabudnite!
Jeho nepoužitie je spoplatnené. Pozri sadzobník poplatkov. Ak posielate platbu bez uvedenia IBAn kódu, výjde Vás drahšie a je potrebné zadať viac údajov o príjmateľovi platby

 

Ako zistiť IBAN svojho účtu
IBAN Vášho účtu potrebujete, ak Vám má niekto poslať prostriedky zo zahraničia. Je veľmi dôležité uviesť správny IBAN kód.

1. Použitie IBAN konvertor

Zadajte svoje číslo do jednoduchej kalkulačky, vyberte banku, kde je účet vedený a stlačte vypočítať.

 

IBAN konvertor


IBAN_kovnertor

 

Výpočet slúži len na informatívne účely

 


Ako overiť či je štruktúra IBAN kódu správna

Ak máte platbu posielať vy a príjemca vám poslal IBAN kód svojho účtu, je lepšie overiť správnosť jeho štruktúry.


Stačí ak použijete IBAN validátor, zadáte číslo v tvare IBAN a zístite, či je napísané správne.

 

IBAN validátor

IBAN_validator

 

Nezabudnite!

IBAN validátor vám overí správnosť štruktúry, avšak nedokáže rozpoznať či príjemca uviedol správne číslo svojho účtu.

 

Vo väčšine prípadov však uvedenie chybného čísla zmení aj štruktúru a IBAN sa vyhodnotí ako chybný. Vtedy kontaktujte príjemcu platby, nech potvrdí údaje, ktoré vám zaslal.